VURGULU KESİK VE VİBRATOLU ÜFLEME İŞARETLERİ

Sforzato: Vurgulu üfleme

Bu işaret bize notanın ilk üfleme anında “tuu” şeklinde (kesik değil) bir vurgu yapmamız gerektiğini gösterir. Bu işaret ile birlikte diğer notalar bağlı çalınacaksa bağ işareti içerisinde kalan sonraki vurgular nefes kesmeden yapılmalıdır.

Stacato: Kesik üfleme

Bu işaretin olduğu notalar kısa “tu” şeklinde nota değeri göz ardı edilerek üflenir ve nefes alınır.

Vibrato fast: Hızlı vibrato

Bu işaret bize bulunduğu notanın hızlı vibratolu çalınacağını gösterir.

Vibrato slowest: Yavaşça vibrato

Bu işaret bize bulunduğu notanın yavaş aralıklarla vibrato yapılacağını gösterir.

Artarak: <

Bu işaret vibrato ile birlikte kullanıldığında vibratonun hızının artacağını gösterir.

 

Azalarak: >

Bu işaret vibrato ile kullanıldığında vibratonun hızının azalacağını ve vibrato aralıklarının büyüyeceğini gösterir.

Yukarıdaki tabloda Dört dörtlük nota süresince vibrato değerleri verilmiştir. Vibratoda gösterilen nota değerleri bize fikir verme amacı taşımaktadır. Bu tip vibrasyonlar genellikle icracının insiyatifinde şekillenir.

Bir cevap yazın