VURGU VE VİBRATO ÇALIŞMASI

Yukarıdaki çalışmayı vurgu ve işaretleri tam anlamı ile öğrenene kadar tekrar etmek gerekmektedir. Notaların vurgularında “tuu” şeklinde bir baskı uygulansa da bu üflemenin kesik ve çok şiddetli olmamasına dikkat edilmelidir. Buradaki vurgu çene ve alt dudak hareketi ve hafif şiddette bir duygu vermelidir. Bu üflenen sesin kesilmeden devamı ve diğer vurguya geçiş size mey kamışında düzgün vibrasyon yapmayı alıştıracaktır. Üfleme anında yapılan vurgularda sesin şiddeti artmayacak ve üflenen ses bozulmayana kadar tekrar edilmesi gerekmektedir. Vibrato işareti eğer tek bir notanın üzerinde ise o seste vibrato yapılır. Eğer ölçünün tamamını kapsayan bir vibrato işareti mevcutsa o zaman parçanın temposuna ve o ölçüdeki melodik yapıya bakılarak uzun notalarda vibrato yapılacaktır. Bu seçişler her ne kadar işaretler ile belirlenmiş olsa bile icracının yorumu ile son şeklini alacaktır.

Not: Yukarıdaki çalışmada her notaya vurgu işareti öğretmek amacı ile konulmuştur. Bu çalışmanın eksiksiz yapılması durumunda notaların dizilimlerinde vurguların her bir nota diziliminde nasıl olması gerektiği öğretilmektedir ve ilerleyen çalışmalarda vurgu olması istenen özel yerlere bu vurgu işareti konulacaktır.

Bir cevap yazın