VİBRATO KISALTMASI

Önceki çalışmalarda vibrato işaretlerini öğrenmiş ve bunları notalar üzerinde uygulamıştık. Mey’in çalma tekniğinde önemli bir yeri olan vibrasyonlu çalım her hangi bir ezginin çalınması sırasında nota da yazılmasa bile sazın doğal yapısı gereğince uygulanmaktadır. Biz buraya kadar olan çalışmalarda öncelikle vibrasyonun doğru yapılması ve nota değerleri içerisindeki yerlerinin belirlenmesi açısından detaylı bir yazım şeklini seçtik. Her ölçüdeki nota değerlerinin süreleri o eserin metronomuna göre farklılıklar göstereceği göz önünde bulundurulursa bu değerlerde yapılacak vibrasyonların sürelerinin de aynı oranda değişeceğini göz ardı etmememiz gerekmektedir. Birbirini tekrar eden notalarda yapılan vibrasyonlarda vurguların ikiz notaları ayırmada belirleyici olması ve sekizlik onaltılık değerlerin peş peşe geldiği cümlelerde onaltılık değerlerin vibrasyonsuz yapılıp öncesinde ve sonrasında gelen sekizlik değerlerde vibrasyon kullanılışının önemi artmaktadır. Bu sebeple egzersizlerimizde her nota cümlesi için alıştırıcı nitelikte vibrasyon işaretleri kullanarak bu işaretleri refleks haline getirmek amaçlanmaktadır. Bu tip işaretlemeler notaların üzerinde bir görsel kalabalığa sebebiyet vermektedir. Bu alıştırmaların bundan sonraki kısmında daha önce de belirttiğim gibi “Vibrato kısaltması” (Vib.) ile gösterilerek nota yazımında sadeliğin sağlanması dolayısı ile okuma kolaylığı hedeflenmektedir. Temel çalışmalarda her nota değeri üzerinde olası vibrasyonlar verilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda, önceki çalışmalardaki bilgiler ışığında birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerdeki müzikal cümlelerde vibrato kısmen “vib.” ile ve vibrasyonun sürmeni istediğimiz ölçü veya notaya kadar “_______” ile göstereceğiz. Çalışmalarımızda önemli vibrasyon karakterlerini anımsatmak amacı ile ve sizlerin vibrasyon işaretlerini yorumlamanız için zaman zaman ölçü içerisinde lokal vibrasyon işaretlerini kullanmaya devam edeceğiz.

Bir cevap yazın