VİBRASYON (TİTREŞİM)

Mey’de vibrasyon sazın karakterini ortaya koyan bir üfleme tekniğidir. Kamıştan öncelikle düz ses elde etmek ardından alt dudağı yukarı hareket ettirmek sureti ile üflemeyi sürdürmek gerekmektedir. Vibrasyon alttaki fotoğrafta görülen işaret ile anılır ve bu işaret olan her nota veya ölçüde vibrasyon yapılır.

Vibrasyon alt dudağın çenenin yardımı ile “mmmm” harflerini tekrarlar gibi hareket ettirilmesi ile rahatça yapılır. Kamış olmadan dudaklarımızı kapatıp gülümseme pozisyonu alarak ritmik bir şekilde “m-m-m-m” denemeleri yapılarak bu “m” lerin nota değerleri kadar ölçü içerisinde yapılma çalışmalarının sık sık tekrar edilmesinde vibrasyonun gelişmesi açısından fayda vardır.

 

Bir cevap yazın