RÖPRİZ İŞARETLERİ

Röpriz (Tekrar) işaretleri melodik cümlelerin en başa veya karşılığı olan yere dönmesini ve o bölümün tekrar çalınması gerektiğini gösteren işaretlerdir. Örnekte gösterildiği gibi A ölçüsünden B ölçüsüne kadar çalınır ve B ölçüsünün içe bakan kısmına Röpriz işareti konulmuşsa tekrar A ölçüsüne dönülerek aradaki bölüm tekrar edilir. Röprizden sonraki C-D bölümü D ölçüsüne kadar çalınır D ölçüsünün içe bakan kısmındaki röpriz işareti ile C ölçüsüne dönülür ve D ölçüsüne kadar durmadan çalınır.

Burada dikkat edilecek nokta; Eğer bir ölçüde bulunan sol içe bakan röprizin öncesinde bu ölçüden önceki ölçülerin sağ içine bakan kısmında röpriz işareti yoksa parçanın neresinde olunursa olunsun en başa dönülür. Eğer sol içe bakan röpriz öncesi ölçülerin herhangi birinin sağ içinde röpriz işareti varsa (birbirine bakan röprizler)bu röprize dönülerek o bölüm tekrar edilir.

Bir cevap yazın