Mey de açış yapmak

Mey de açış yapmak her mey çalanın özellikle keyif alarak duygularını özgürce dile getirdiği bir icra şeklidir. Mey de açış yapmak her ne kadar duyguların özgürce ifade edilme durumu olsa da dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Özellikle bir türkünün önüne bu açış yapılıyor ve ardından türkünün icrasına geçiliyorsa o icra edilecek türkünün makam dizisinde açış yapılmalıdır. Türkünün makamında açış yapılıyor ancak türkünün karakteri üst sesleri sık kullanıyor ise o zaman yapılan açışın seyirinde de bu seslerin kullanılıyor olması açışınızı daha anlamlı kılacaktır. Türkünün dizisi karakteristik olarak çıkıcı bir seyir izliyorsa açışımızın seyirinin de çıkıcı, inici ise açışın da inici seyirde olmasına dikkat edilmelidir. Açışımızın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat etmemiz açışın daha keyifli bir yapıya sahip olmasına sebep olacağını unutmayın. Açışımızın giriş bölümünde sakin ve peşinden gelecek türkünün seslerinin dışına çıkmadan başlamalı  ardından melodik cümleleri genişleterek içinizden gelen icrayı yapmalısınız. Açışın sonuç kısmına gelirken peşinden gelecek türküyü anımsatacak ritmik olmayan melodiler ile türkünün bir nevi ritmik olmayan hali çalınarak karar bağlanmalıdır. Bu şekilde yapılan açışların ardından gelen türkülerin dinleyici üzerindeki etkisi daha da artmış olacaktır. Eğer bir uzun hava ya açış yapacaksanız özellikle dikkat etmeniz gereken şey uzun havanın çok iyi biliniyor olmasıdır. Uzun hava açışunda uzun havanın ana melodisi solist gbi çalınır ve bu sırada enstrumana uygun küçük süslemeler ile katkılarda bulunur ancak uzun havanın melodisinin dışında bir melodi çalınmamalıdır. Bu şekilde yapılan uzun hava açışlarının ardından solist uzun havayı daha rahat okuyacak ve icra bütünlüğü sağlanmış olacaktır.

Bir cevap yazın